Sorsele Bildbank har till syfte att dokumentera och bevara vår kommuns historia för framtiden. Arkivet är en unik källa till information för både stat, kommunorganisation och medborgare. Det är därför av allmänt intresse att bildarkivet upprätthålls och görs tillgängligt.

· En människas foto är en personuppgift därför är vi restriktiva vad gäller vilka bilder med mänskliga motiv, som offentliggörs i arkivet.

· Personuppgifterna behandlas med stöd av rättslig förpliktelse. Vi styrs i det här fallet av regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

· Om du förekommer på en bild och inte vill att den ska vara tillgänglig offentligt så kontaktar du par.rockner@sorsele.se
Om du så önskar kan du skriva ut eller spara ner bilder ur arkivet. De får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål förutsatt att du vid publicering anger "Bildkälla: Sorsele Bildbank.